VEDŽAT - Obchodní podmínky

VEDŽAT - Obchodní podmínky

 

Základní údaje o provozovateli internetového obchodu

Hana Dologová  - VEDŽAT
Sídlo :  Posvícenská náves 18, 273 53  Hostouň
IČO: 496 62 538  -  nejsem plátce DPH

Kontaktní údaje:
Mobil: +420 777 739 386
E-mail: info@vedzat.cz

 

Pojmy

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle platného ustanovení občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
Spotřebitel / kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží , nebo užívá služby za jiným účelem ,než pro podnikání s uvedenými výrobky nebo službami.
Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.  

Objednávka a zrušení objednávky

Hledání v katalogu e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.
Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.
Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.
Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@vedzat.cz  do převzetí zboží sjednaným přepravcem.  

Dodací podmínky

Zboží je rozesíláno nejpozději do 10ti dnů od obdržení objednávky. Pokud je zboží skladem, je odesláno do 5ti pracovních dnů.
V zásilce obdržíte zjednodušený daňový doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje.
Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.
U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka.
V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele.  

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v "akci" platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Poštovní poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy:
Přeprava českou poštou při platbě dobírkou bude účtováno poštovné: 130 Kč za balík . Zásilky o větší hmotnosti budou účtovány dle tarifu české pošty případně jiného přepravce. O odlišné výši poštovného budete vždy vyrozuměni e-mailem.
Ceny dopravy jsou platné pro doručení na území České republiky. Pro zasílání do zahraničí bude cena stanovena individuálně dle aktuálních tarifů České pošty nebo spediční firmy.
Zboží zasíláme na území České republiky, Slovenska.
Při objednávce nad 2000 Kč . - DOPRAVA ZDARMA!
Platí pouze při dopravě v ČR.
 
Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
- Na dobírku - při převzetí zboží.
- Hotovostní platbou v případě osobního převzetí dle dohody.
Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.
POZOR! Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující, v plné výši.  

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:
- prostřednictvím přepravní společnosti
- osobně dle předchozí dohody v sídle provozovatele internetového obchodu
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.
 

Reklamační řád

Možnost vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 a následně ustanovení NOZ má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení a v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Se zbožím musíte také předložit fakturu, nebo jiný doklad prokazující původ jeho zakoupení v našem internetovém obchodě.
Peníze za zboží budou navráceny po dohodě se zákazníkem bankovním převodem (peníze budou odeslány do 7mi pracovních dnů po obdržení zásilky) nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou odečítáme poplatek České pošty nebo jiného přepravce za tuto službu.  

Kontrola dodávky

- Při zjevném poškození obalu zásilky je kupující povinen, zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce.
- Kupující může takovouto zásilku odmítnout převzít. V tomto případě nás prosím neprodleně informujte na telefonu +420 777 739 386.
- Pokud zásilka byla kupujícím přijata zjevně nepoškozená, je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky bez zbytečného odkladu, nejdéle do 24 hodin po převzetí od dopravce a o případných zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Zejména se má na mysli nesrovnalost faktury vůči skutečnému obsahu zásilky a dále zjevné závady výrobků.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace po předchozí dohodě, je sídlo prodávajícího Hana Dologová, Posvícenská náves 18, 273 53 Hostouň, telefon +420 777 739 386.
 

Při reklamaci je nutno předložit

- kopii kupního dokladu (faktury)
- reklamované zboží, originální obal, leda že se kupující s prodávajícím výslovně domluví, že originální obal není potřeba
- popis reklamace
Prodávající Hana Dologová se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době , zavazuje zajistit bezplatné vyřízení reklamace.
Odstranění závady je dle povahy realizováno odstraněním závady u konkrétního produktu, případně výměnou produktu za zcela nový.  

Záruka se nevztahuje na škody způsobené

- použitím produktu jinak než je uvedeno v návodu nebo než je obvyklé
- mechanickým nebo úmyslným poškozením
- přirozeným opotřebením vyplývajícím z povahy produktu (spotřeba, použití apod.)
- živlem (vodou, ohněm, přímým sluncem, větrem, bleskem) a jinými vnějšími vlivy atp.
V případě uplatnění oprávněné reklamace bude částka zaplacená za reklamované zboží poukázána na Vámi udané číslo bankovního účtu nebo poštovní poukázkou.  

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží kupující dopraví na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady (většinou odešle poštou). Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude akceptováno.
V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající Hana Dologová., nové zboží zákazníkovi zpět na své vlastní náklady.  

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu - rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat o přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu - záruční vady
Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či jakákoli čtvrtá vada považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).
Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.  

Vrácení zboží

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) lze do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží - viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.
Zboží můžete vrátit osobně v sídle provozovatele internetového obchodu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.
Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nevracíme.
Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vrácenému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží) včetně originálního obalu.
V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.  

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.
 
Veškeré další nespecifikované podmínky se řídí dle platných zákonů včetně NOZ v platném znění.  

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014.